Chương trình gọng kính 1 cành áp dụng cho đơn hàng tròng kính có trị giá tối thiểu từ 360k. Các thương hiệu tròng kính được hưởng ưu đãi:

Hiển thị tất cả 23 kết quả

-40%
Đen bóng
120,000 
-40%
Đen bóng
120,000 
-40%
Đen bóng
120,000 
-36%
Đen bóngĐen bóng
HồngHồng
160,000 
-36%
Đen bóngĐen bóng
Đen MờĐen Mờ
Xanh LáXanh Lá
160,000 
-36%
Đen
180,000 
-36%
Đen
180,000 
-36%
Đen nhám
180,000 
-36%
Đen
160,000 
-36%
ĐenĐen
Trắng trongTrắng trong
Xám trongXám trong
160,000 
-36%
Đen bóngĐen bóng
Đen nhámĐen nhám
160,000 
-36%
Xám trongXám trong
Hồng TrongHồng Trong
Tím TrongTím Trong
180,000 
-36%
Đen
160,000 
-36%
ĐenĐen
HồngHồng
TrắngTrắng
160,000 
-36%
Đen
160,000 
-36%
Đen
Xám trong
160,000 
-36%
Đen
Xám trong
Hồng Trong
180,000 
-36%
Đen nhám
180,000 
-36%
Đen bóngĐen bóng
Đen nhámĐen nhám
180,000 
-33%
Đen bóngĐen bóng
Đen nhámĐen nhám
200,000 
-20%
Đen
240,000 
-40%
Đen
Xám
150,000 
-20%
Đen
Đen Mờ
200,000